Kompletní zajištění účasti vaší firmy
na veletrhu od Architektonického návrhu
po Závěrečnou demontáž

Autodoprava

Nabízíme dopravní služby po celé Evropě. Odvezeme nejen vaše exponáty a stánek, ale také jakékoliv zboží, které s veletrhy přímo nesouvisí. Disponujeme dvěma nákladními vozy DAF 7,5 tuny a dvěma dodávkami 1,5 tuny pro přepravu osob i materiálu.

Členství
v asociacích

Technický
partner

Držitel

Vlastní veletrhy

OFICIÁLNÍ REALIZÁTOR EXPOZIC


Oficiální dodavatel služeb v rámci společné účasti ČR na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí (SVV 2009-2018)

© 2013 Progres Partners Advertising, s.r.o. Opletalova 55, 110 00 Praha 1, e-mail: info@ppa.cz, www.ppa.cz